• Nguyễn Văn Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916345653
  • Email:
   anhgv44@gmail.com
 • Trần Văn Nhiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907740556
  • Email:
   vannhieu556@gmail.com
 • Trần Văn Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942856131
  • Email:
   quyenngoquangnha@gmail.com
 • Nguyễn Trung Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01236209372
  • Email:
   nthuan.c2nqnha.vl@sobaclieu.edu.vn
 • Ngô Quốc Chánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969184929
  • Email:
   ngoquocchanh1991@gmail.com
 • Trương Thị Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946199461
  • Email:
   truongthikieulinh1981@gmail.com
 • Đỗ Minh Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913475669
 • Ngô Thị Cẩm Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913535015
  • Email:
   khanhbaclieu75@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946419225
  • Email:
   nguyenthingocloan45@gmail.com
 • Quách Tuấn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912738312
  • Email:
   quachphong1980@gmail.com
 • Tô Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0917440564
  • Email:
   ttphong.c2nqnha.vl@sobaclieu.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943555978
  • Email:
   nvtien.c2nqnha.vl@sobaclieu.edu.vn
 • Phú Công Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0916236244
  • Email:
   pcvinh.c2nqnha.vl@sobaclieu.edu.vn
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 05 : 107
Năm 2021 : 978