Địa chỉ: Ấp Giồng Bướm A, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại:    0291.3896456

Email: c2ngoquangnha.vinhloi.baclieu@moet.edu.vn